ניהול סיכונים

סקר סיכונים הכולל ניתוח תהליכים עסקיים בהיבט של סיכוני מעילה, אי סדרים, פחת ואובדן וסיכונים תפעוליים.

ייעוץ בניהול סיכונים אסטרטגים ותפעוליים לרבות: