ניהול חקירות ומעקבים

מתן תמיכה לליטיגציה משפטית, בדיקת וחקירת אירועי טוהר מידות, חשיפת שחיתות, פגיעה באינטרסים פרטיים ומסחריים, איסוף מידע והצגת ראיות תומכות, ליווי משפטי וייעוץ אסטרטגי באמצעות שיתוף פעולה עם צוות חוקרים מורשים לעסוק בחקירות פרטיות מטעם משרד המשפטים לרבות: