גורם כלכלי מאושר

חברת BLP מכינה חברות עסקיות למבדק ה- AEO לקבלת אישור גורם כלכלי מאושר

מטרות תכנית "גורם כלכלי מאושר":

להלן הנושאים הנבחנים בתהליך האבחון הביטחוני:

​עסקים אשר יאושרו במסגרת התכנית ויישמו את אמצעי האבטחה כנדרש בתכנית, ייהנו מיעילות רבה יותר בניהול שרשרת האספקה שלהם, יפחיתו את הסיכוי לגנבות ואף יגדילו את רווחיהן.

כמו כן, גורמים מאושרים במסגרת התכנית יוכרו כשותפים אמינים של המכס וייהנו מהקלות בתהליך הסחר, כגון: