אבטחה מניעתית

בנייה אפקטיבית ויעילה של מעגלי אבטחה למניעת אובדן, תכנון וייעוץ הכולל הון אנושי, מערכות טכנולוגיות, בניית מערך מודיעין, שמירה פיסית, אבטחת מידע פיסי, הגנת המזון, שמירה טכנולוגית (מחליפה כח אדם)